5 Бібліотека

Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова та ін.; за ред. А.С. Немченко [Електронний ресурс]. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. – 327с. (epub).

Організація та економіка фармації. Ч.2. Системи обліку в фармації: нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, О.П. Гудзенко та ін.; за ред. А.С. Немченко. – Харків: НФаУ, 2016. –Національний підручник. – 450 с.

Організація та економіка фармації. Ч.3. Основи економіки фармації: нац. підруч. для студентів фармац.ф-тів ВНЗ МОЗ України/ А.С. Немченко, Г.Л. Панфілова, В.М. Назаркіна та ін..; за ред.. А.С. Немченко.– Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017.– 272 с.– (Національний підручник).

Мнушко, З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. I. Менеджмент в фармации : учеб. для студентов вузов 
/ З. Н. Мнушко, Н. М. Дихтярова ; под ред. З. Н. Мнушко. – Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2007. – 360 с.

Мнушко, З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации : учеб. для студ. вузов /
З. Н. Мнушко, Н. М. Дихтярова; под ред. З. Н. Мнушко. – 2-е изд. – Х. : Изд-во НфаУ : Золотые страницы, 2008. – 536 с.

Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька;
за ред. Б.П. Громовика. - К.: Медицина, 2008. - 752 с.

Заліська О.М. Фармакоекономіка: підручник / за ред. Б.Л.Парновського. - Львів, Афіша, 2007. - 374 с.

Яковлєва Л.В. Фармакоекономіка: навчальний посібник  / Л.В. Яковлєва, Н.В. Бездітко, О.О. Герасимова;
за ред. Л.В. Яковлевої. - В.: Нова Книга, 2009. - 208 с.