Головна‎ > ‎

Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

Курс

Спеціальності, дисципліни

ДОДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА

 

Медицина

І

Історія медицини

III

Соціальна медицина, громадське здоров’я

ІV - VІ

Соціальна медицина, організація охорони здоров’я (в т.ч. біостатистика та економіка охорони здоров’я)

Загальна практика (сімейна медицина) (організаційні аспекти)

 

Стоматологія

І

Історія медицини

III

Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини

V

Економіка охорони здоров’я

 

Фармація

IV

Організація та економіка фармації

IV

Фармакоекономіка

IV - V

Менеджмент та маркетинг у фармації

 

Фізична терапія, ерготерапія

I

Основи медичної статистики

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА

Аспірантура - підготовка доктора філософії в галузі «Охорона здоров’я» за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія»

1-2-й рік

Біостатистика

3-й рік

Загальні підходи до управління якістю медичної допомоги з основами клінічної епідеміології

3-й рік

Державна політика в галузі охорони здоров’я

1-4-й рік

Аспірантура за спеціальністю «Соціальна медицина»

Підготовка керівників органів і закладів охорони здоров’я за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я»

Організація і управління охороною здоров’я (2-х та та 18-ти місячна спеціалізація)

Організація і управління охороною здоров’я (передатестаційний цикл)

Сучасні проблеми первинної медико-санітарної допомоги (цикл тематичного удосконалення)

Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я (цикл тематичного удосконалення)

Психологічні аспекти управління в охороні здоров’я (цикл тематичного удосконалення)