Лехан Валерія Микитівна

- завідувач кафедри з 1996 р., доктор медичних наук, професор,
Заслужений діяч науки та техніки України, лікар вищої кваліфікаційної категорії з  організації та управлінню охороною здоров'я.
Докторська дисертація на тему: «Наукові основи технології управління великою міською поліклінікою», 
14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1992.
Google Scholar
https://orcid.org/0000-0003-1506-4149

Крячкова Лілія Вікторівна

- професор кафедри, доктор медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.
Тема докторської дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування системи забезпечення чутливості охорони здоров’я до очікувань населення»,
14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 2015.
Відповідальна за науково-дослідну роботу на кафедрі.
Google Scholar 

Макаренко Ольга Володимирівна

- професор кафедри, доктор медичних наук, доцент, лікар-спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.
Тема докторської дисертації: «Фармакологія знеболення за умов експериментального паркінсонізму», 
14.03.05 - фармакологія, рік захисту – 2011. 
Відповідальна за курс «Управління та економіка у фармації».

Завідувач відділу аспірантури та докторантури ДЗ "ДМА МОЗ України"
Google Scholar
https://orcid.org/0000-0001-8730-1081

Заярський Микола Іванович

- доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.
Тема кандидатської дисертації: «Організаційні аспекти удосконалення профілактичних медичних оглядів працівників промислових підприємств на сучасному етапі диспансеризації», 14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1988.
Відповідальний за організацію навчального процесу по студентському курсу кафедри.
Google Scholar  

Борвінко Ельвіра Вікторівна

- доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.
Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення роботи територіальних поліклінік і медико-санітарних частин», 
14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1986.
Відповідальна за організацію навчального процесу на курсі післядипломної освіти кафедри.
Google Scholar  

Максименко Оксана Павлівна

- доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.
Тема кандидатської дисертації: «Комплексна характеристика праці робітників, що обслуговують муфто і трубнонарізне обладнання з числовим програмним керуванням», 
14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1990.
Відповідальна за зв'язок із практичною охороною здоров'я.
Google Scholar  

Семенова Людмила Сергіївна

- доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.
Тема кандидатської дисертації: «Медико-соціальні аспекти наслідків вагітностей і пологів у неповнолітніх», 
14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1996.
Google Scholar 

Волчек Віра Володимирівна

- доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.
Тема кандидатської дисертації: «Обґрунтування способів оптимізації структурної організації стаціонарної допомоги вторинного рівня»,
14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 2010.
Google Scholar
https://orcid.org/0000-0001-6534-8399

Кий-Кокарєва Вікторія Грогоріївна

- викладач кафедри, кандидат наук з державного управління, лікар-спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.
Тема кандидатської дисертації: «Механізми реалізації державної соціальної політики формування здоров’я нації та профілактики інфекційних захворювань серед працездатного населення регіону», 25.00.02-механiзми державного управлiння, рік захисту – 2013.
Google Scholar 

Коробко Михайло Юрійович

- викладач кафедри, магістр з управління охороною здоров'я, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.
Google Scholar  

Бродська Еліна Вікторівна

- викладач кафедри, лікар першої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.
Google Scholar

Гриценко Людмила Олександрівна

- викладач кафедри, лікар-спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.
Відповідальна за студентське наукове товариство кафедри.
Google Scholar

Колесник Валентина Іванівна

- викладач, лікар-спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.
Google Scholar

Канюка Галина Степанівна

- викладач курсу післядипломної освіти кафедри, кандидат психологічних наук, старший викладач, завідуюча лабораторією психофізіологічних досліджень
ДЗ «ДМА МОЗ України». Тема кандидатської дисертації: «Психологічні основи успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров'я», 
19.00.05 – соціальна психологія, рік захисту – 2002.

Машейко Альона Миколаївна

- викладач курсу «Управління та економіка у фармації», кандидат фармацевтичних наук, клінічний провізор другої кваліфікаційної категорії.
Тема кандидатської дисертації: "Фармакоекономічні аспекти оптимізації застосування лікарських засобів для лікування гострих форм тонзиліту
та фарингіту", 
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, рік захисту – 2018.
Заступник голови Ради молодих вчених. Відповідальний секретар державної атестаційної комісії "Фармація".
Відповідальна:
- за сторінку кафедри на сайті академії, впровадження віртуального навчального середовища moodle в учбовий процес; 
- виробничу практику студентів спеціальності "Фармація".
Має сертифікат Good Clinical Practice (GCP). Clinical trial regulation.
Google Scholar
orcid.org/0000-0001-7960-6061


Карімова Маліка Мухідінівна

- викладач курсу «Управління та економіка у фармації», клінічний провізор другої кваліфікаційної категорії.
Google Scholar
https://orcid.org/0000-0001-5961-403X

Мороз Лідія Євстафіївна

- лаборант


Табунець Ірина Анатоліївна

- лаборант


 Снєжко Олеся Вікторівна

- лаборант


Маляренко Марія Дмитрівна

- лаборант