Колектив

Лехан Валерія Микитівна

- завідувач кафедри з 1996 р., доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки та техніки України, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.

Докторська дисертація на тему: «Наукові основи технології управління великою міською поліклінікою»,

14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1992.

Google Scholar

https://orcid.org/0000-0003-1506-4149

Крячкова Лілія Вікторівна

- професор кафедри, доктор медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.

Тема докторської дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування системи забезпечення чутливості охорони здоров’я до очікувань населення»,

14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 2015.

Відповідальна за науково-дослідну роботу на кафедрі.

Google Scholar

Макаренко Ольга Володимирівна

- професор кафедри, доктор медичних наук, доцент, лікар-спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.

Тема докторської дисертації: «Фармакологія знеболення за умов експериментального паркінсонізму»,

14.03.05 - фармакологія, рік захисту – 2011.

Відповідальна за курс «Управління та економіка у фармації».

Завідувач відділу аспірантури та докторантури ДЗ "ДМА МОЗ України"

Google Scholar

https://orcid.org/0000-0001-8730-1081

Заярський Микола Іванович

- доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.

Тема кандидатської дисертації: «Організаційні аспекти удосконалення профілактичних медичних оглядів працівників промислових підприємств на сучасному етапі диспансеризації», 14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1988.

Відповідальний за організацію навчального процесу по студентському курсу кафедри.

Google Scholar

Борвінко Ельвіра Вікторівна

- доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення роботи територіальних поліклінік і медико-санітарних частин»,

14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1986.

Відповідальна за організацію навчального процесу на курсі післядипломної освіти кафедри.

Google Scholar

Максименко Оксана Павлівна

- доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.

Тема кандидатської дисертації: «Комплексна характеристика праці робітників, що обслуговують муфто і трубнонарізне обладнання з числовим програмним керуванням», 14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1990.

Відповідальна за зв'язок із практичною охороною здоров'я.

Google Scholar

Семенова Людмила Сергіївна

- доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.

Тема кандидатської дисертації: «Медико-соціальні аспекти наслідків вагітностей і пологів у неповнолітніх»,

14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1996.

Google Scholar

Кий-Кокарєва Вікторія Грогоріївна

- викладач кафедри, кандидат наук з державного управління, лікар-спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.

Тема кандидатської дисертації: «Механізми реалізації державної соціальної політики формування здоров’я нації та профілактики інфекційних захворювань серед працездатного населення регіону», 25.00.02-механiзми державного управлiння, рік захисту – 2013.

Google Scholar

Коробко Михайло Юрійович

- викладач кафедри, магістр з управління охороною здоров'я, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.

Google Scholar

Бродська Еліна Вікторівна

- викладач кафедри, лікар першої кваліфікаційної категорії з організації та управлінню охороною здоров'я.

Google Scholar

Гриценко Людмила Олександрівна

- викладач кафедри, лікар-спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.

Відповідальна за студентське наукове товариство кафедри.

Google Scholar

Колесник Валентина Іванівна

- викладач, лікар-спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.

Google Scholar

Карімова Маліка Мухідінівна

- викладач курсу «Управління та економіка у фармації», клінічний провізор другої кваліфікаційної категорії.

Google Scholar

https://orcid.org/0000-0001-5961-403X

Козир Олександр Анатолійович

-викладач


Зайцев Вячеслав Володимирович

-викладач , кандидат медичних наукМороз Лідія Євстафіївна

- лаборант

Табунець Ірина Анатоліївна

- лаборант

Снєжко Олеся Вікторівна

- лаборант

Маляренко Марія Дмитрівна

- лаборант

Твердохлебова Ганна Ярославівна

- лаборант