4 Виробнича практика

Виробнича практика з "Організації та економіки фармації" та "Менеджементу та маркетингу у фармації" проводиться у студентів 5 курсу спеціальності "Фармація" на базі мережі аптек "Аптеки медичної академії"

Обов'язки студентів під час виробничої практики:

  1. Вчасно прибути на практику в аптеку та мати при собі документи: направлення на практику, щоденник практики, документ, що посвідчує особу (паспорт).
  2. Дотримуватись трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку, зокрема мати при собі халат та змінне взуття, строго дотримуватися графіка проходження практики.
  3. Знати й строго дотримуватися правил охорони праці й техніки безпеки. Перед початком проходження практики ознайомитися з ними в аптеці.
  4. Не пропускати дні практики. В разі запізнення на практику (більш ніж на 15 хвилин), сповістити про це Зав. аптекою.
  5. Не спричиняти матеріальної шкоди аптеці. У разі спричинення шкоди повідомити про зав. аптекою, викладача та компенсувати її.
  6. Вести щоденник практики.
  7. Не розголошувати комерційні таємниці аптеки.
  8. Вчасно здати залік по практиці.