Підготовка науково-педагогічних кадрів

Інформаційний матеріал для аспірантів усіх напрямків підготовки.

Біостатистика для доктора філософії — Дистанційний курс для аспірантів 1 року навчання

Інформаційний матеріал зі статистичної обробки даних